Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Een eenzijdig wijzigingsbeding is een beding dat een partij, in de regel de werkgever, de mogelijkheid biedt om een arbeidsovereenkomst te wijzigen.

Art. 7:613 BW bepaalt dat de werkgever slechts een beroep doen op een schriftelijk beding dat hem de bevoegdheid geeft een in de arbeidsovereenkomst voorkomende arbeidsvoorwaarde te wijzigen, indien hij bij de wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.